Feb 22, 2017

Tak ....na szybko wieczornie... .

Wieczorny wieczór, spowity magiczną ciemnością wieczoru.
 Błyszczy wieczornym neonem purpury. 
   Otwieram okno i widzę wieczorne światła. 
     Migocą kolorowymi blaskami wieczoru, a pod stopami odbicie nieba w wieczornej rozlanej kałuży. Niebo wieczorne i purpurowe. 
Magia wieczoru i deszczu.
                                                                       E.K.

Feb 20, 2017

CzakroNumerologia.

Bardzo precyzyjna diagnostyka czakr. Wibracja liczb i liter odsłania delikatne struktury energetyczne zależności naszych czakr. Wymiar fizyczny i duchowy. Głębia naszego ciała i światła duszy. CzakroNumerologia.
Numerologia kamieni jest jednym ze sposobów terapii. Dalszym etapem poszukiwania odpowiedzi. Wzmacnia i równoważy nasz organizm.
                                 Ezoteryk Kosma


Feb 4, 2017

Aerozol A .... S.

     Smog występuje w postaci typowej „chmury”, będącej połączeniem dymu i mgły. Szczegółowiej wchodząc w tematykę sklasyfikowanie rodzaju smogu i związków chemicznych szkodliwych dla zdrowia występujących w chmurze, analiza doprowadzi nas do podziału uzależnionego od pory roku, klimatu i lokalizacji geograficznej. Każda duża aglomeracja ma swój specyficzny śmiertelny skład związków chemicznych.
     Mechanizm powstawania smogu polega na uformowaniu się "chmury", na drodze silnej emisji zanieczyszczeń pod warunkiem istnienia inwersji temperatury, w przypadku gdy nie występują ruchy powietrza. Wilgotność powietrza jest ściśle związana z tym zjawiskiem.


            Kilka uwag i przemyśleń.
                                       Jak żyć w smogu?
                                       Jak oczyszczać organizm po okresie bycia w smogowej chmury.

     Okres grudnia, stycznia i lutego jest najbardziej ewidentnym sygnałem dla naszej świadomość. Uświadamiamy sobie że brudy, pyły, śmiertelne cywilizacyjne nieczystości istnieją w powietrzu. Widzimy je namacalnie. Wzrok to podstawowy mechanizm uświadamiania sobie dobra i zła.

     Za kilka tygodni zaświeci słońce, nastanie wiosna. Nie zmarnujmy tego okresu. Narzućmy sobie odpowiednią dietę oczyszczającą ciało. Wyrzućmy z organizmu maksymalnie dużo smogowych nieczystości. Do każdej diety, detoksykacji należy się przygotować. Miesiąc luty jest wyśmienitym okresem.
            Rozpocznijmy od dzisiaj!!!!!!

    Czym jest aerozole atmosferyczne?
Można opowiedzieć o dwóch grupach aerozolu A. Dobry dla zdrowia i śmiertelny. Człowiek, cywilizacja nadała aerozolowi A oblicze śmiertelnego zagrożenia. Ktoś wykrzyknie pył wulkaniczny.... . Prawda, ale zostawmy ten temat. Jest głęboki jak ocean.
    Aerozole atmosferyczne można sklasyfikować ze względu na pochodzenie, fazę - ciekła i stała. Własności fizyczne i chemiczne. Aerozol atmosferyczny najprościej ujmując to pyły zawieszone, drobiny, ciekłe krople lub stałe cząstki pochodzenia naturalnego. Pyły mineralne, albo cząstki produkowane przez człowieka- zanieczyszczenia.
                Aerozol atmosferyczny "dobry"
                                       - aerozol soli morskiej.
                Aerozol atmosferyczny "zły-śmiertelny"
                                       - pyły pochodzenia mineralnego-naturalnego, przykładowo chmury piasku znad Sahary.
                                       - cywilizacyjne konsekwencje. Smog.

      W tej grupie odnajdziemy śmiertelne związki chemiczne pochodzenia organicznego i nieorganicznego związki węglowo-grafitowe, popioły i cząstki sadzy. Siarczany, tlenki azotu, tlenku siarki i tlenku węgla, aldehydy, ketony, azotany i nadtlenki organiczne. Ponadto ozon i tlenki azotu, ditlenek azotu, kancerogenne wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne. Benzopiren oraz naftalen. Opis bardzo skrótowy.

       Dodatkowym podziałem ważnym szczególnie gdy stosujemy maski, osłony na układ oddechowy jest świadome rozumienie właściwości smogu. Klasyfikacja ze względu na wielkość cząstek. Maski kupione a aptece, osłona na usta wykonana z prowizorycznych zabezpieczeń jest fikcją.

Klasyfikacja.
                - PM2,5 (particulate matter 2.5) – wielkość cząstek 2,5 mikrometra lub mniejszej, w skład których wchodzą zwykle stosunkowo reaktywne związki organiczne i nieorganiczne. Przykładowo azotan amonu.
                - PM10 (particulate matter 10) – cząstki o wielkości 10 mikrometrów lub mniejsze, w skład których wchodzą zwykle stosunkowo obojętne chemicznie związki takie jak krzemionka i tlenki metali.
                - TSP (total suspended particulates) – pył zawieszony o średnicy cząstek zarówno poniżej, jak i powyżej 10 mikrometrów.

      Przed kupieniem osłony na układ oddechowy, przeanalizujmy powyższe parametry.

 Podsumowanie.
        Najbardziej trującymi substancjami, obecnymi w smogu, są pyły zawieszone, które stanowią cząsteczki stałe, na tyle niewielkie, że mogą poprzez układ oddechowy przedostawać się do układu krążenia. Obecnie najwięcej udziału w smogu mają pyły PM 2,5 oraz PM 10.

http://www.krakowskialarmsmogowy.pl/index/search/tag/PM2.5

Kto nie powinien używać masek anty-smogowych?
   - dzieci do lat dziesięciu, ze względu na nieukształtowany rozwojowo narząd płuc.
   - osoby z problemami oddechowymi
   - osoby z zaburzeniami krążenia
   - inne grupy osób z przypadłościami organizmu, gdzie ograniczenie oddechu jest zagrożeniem dla zdrowia.

    W takich przypadkach należy jak najrzadziej stykać się ze smogiem. Przebywać w pomieszczeniach zamkniętych, filtrowanych.

    Na początku zwróciłem uwagę na detoksykację organizmu. Jedna, o ile nie jedyna codzienna czynność na przygotowanie ciała i ducha do życia w realiach cywilizacji. Oczyszczanie naszego organizmu powinno trwać nieustannie. 12 miesięcy. Szczególną uwagę skierujmy na układ krwionośny, limfatyczny, wątrobę, nerki, jelito grube, śledzionę i płuca. Z mojego punktu widzenia każdy na co dzień powinien stosować prostą-przemyślaną terapię ziołowo-medytacyjną uporządkowaną w rytmie całorocznym. W domu na półce powinna stać wyciskarka do soków, jonizator wody i koszyk pełen zdrowych owoców i warzyw (cytryny). Raz w roku urlop, wypoczynek w słońcu i aerozolu morskim.                                   http://detoksykacja.blogspot.com/

Na koniec.
Smog osłabia nasz organizm w sposób drastyczny. Z własnego doświadczenia, jako bioterapeuta wiem i odczuwam specyficzne anomalie energetyczne, sygnały ostrzegawcze w rejonie czakry serca. Brudna chmura, jej wpływ na ciało i ducha doskonale widać w tej czakrze na prostych radiestezyjnych skalach pomiarowych. Polecam sprawdzenie i stosowanie.
                                     Ezoteryk Kosma

Jan 29, 2017


Pięć elementów jest pierwszym świadomym krokiem i zrozumieniem naszego ducha? Pięć osobliwych strun pojmowania nieznanego wymiaru. Pięć stopni do wnętrza .... DUSZY, DUCHA.

Pięć elementów
 Ponadczasowy szablon świata rzeczywistego. Opiera się na ruchu przez żywioły drewna, ognia, ziemi, metal i woda.  Starożytna chińska klasyfikacja, relacji ludzkiej psychiki i ciała, do cykli zmiany w świecie zewnętrznym. Ideologię tą można porównać do współczesnego znaczenia "paradygmatu holistycznego". Uznając, że cały świat natury jest odzwierciedlone we wszystkich żywych istot na ziemi.

Pięć Elementów jest ustawione zgodnie z cyklami i esencjami natury i odpowiadają każdej części ludzkiego ciała i umysłu. Pięć duchów,
 Wu shen, umysł i serce, są psycho - duchowo energetycznymi odpowiednikami pięciu elementów. Każdy z duchów reprezentuje unikalny aspekt psychiki ludzkiej i odpowiada każdemu z elementów: Shen to ogień, Hun jest drewnem, Yi (Qi) to Ziemia, PO jak metal, oraz Zhi (Ying) jest wodą.

Korzenie Teorii Pięciu Duchów pochodzą sprzed 5000 lat. Narodziły się w ideologii szamanów syberyjskich i zaakceptowane przez chińską psycho - taoistyczną praktykę duchową. Taoizm i klasyczna Chińska Medycyna została opracowana w starożytnych Chinach i przetrwała do czasów współczesnych, sięgając daleko poza granice Azji. Wiele teorii i praktyk, mających do czynienia z duchowością zostały pominięte w nowoczesnych chińskich tekstach medycznych.

Pięć duchów oferuje praktyczne narzędzia do transformującej uzdrowieniu umysłu, ciała i ducha.

BioTv.pl , biotv.pl , BIOTV.PL , BIO TV , bio tv , BIO , bio , TV , tv , Biotv.pl wróżba , ezoteryka , magia , tarot , telewizja internetowa , ezoteryczna telewizja internetowa , BIO , wróżbita , web online , online tv , BioTv.pl , biotv.pl , BIOTV.PL , BIO TV , bio tv , BIO , bio , TV , tv , Biotv.pl wróżba , ezoteryka , magia , tarot , telewizja internetowa , ezoteryczna telewizja internetowa , BIO , wróżbita , web online , online tv , BioTv.pl , biotv.pl , BIOTV.PL , BIO TV , bio tv , BIO , bio , TV , tv , Biotv.pl wróżba , ezoteryka , magia , tarot , telewizja internetowa , ezoteryczna telewizja internetowa , BIO , wróżbita , web online , online tv , BioTv.pl , biotv.pl , BIOTV.PL , BIO TV , bio tv , BIO , bio , TV , tv , Biotv.pl wróżba , ezoteryka , magia , tarot , telewizja internetowa , ezoteryczna telewizja internetowa , BIO , wróżbita , web online , online tv , BioTv.pl , biotv.pl , BIOTV.PL , BIO TV , bio tv , BIO , bio , TV , tv , Biotv.pl wróżba , ezoteryka , magia , tarot , telewizja internetowa , ezoteryczna telewizja internetowa , BIO , wróżbita , web online , online tv , BioTv.pl , biotv.pl , BIOTV.PL , BIO TV , bio tv , BIO , bio , TV , tv , Biotv.pl wróżba , ezoteryka , magia , tarot , telewizja internetowa , ezoteryczna telewizja internetowa , BIO , wróżbita , web online , online tv ,
BioTv.pl , biotv.pl , BIOTV.PL , BIO TV , bio tv , BIO , bio , TV , tv , Biotv.pl wróżba , ezoteryka , magia , tarot , telewizja internetowa , ezoteryczna telewizja internetowa , BIO , wróżbita , web online , online tv , BioTv.pl , biotv.pl , BIOTV.PL , BIO TV , bio tv , BIO , bio , TV , tv , Biotv.pl wróżba , ezoteryka , magia , tarot , telewizja internetowa , ezoteryczna telewizja internetowa , BIO , wróżbita , web online , online tv ,
wróżbita, wrozbita, bioterapeuta , Ezoteryk Kosma.
BioTv.pl , biotv.pl , BIOTV.PL , BIO TV , bio tv , BIO , bio , TV , tv , Biotv.pl wróżba , ezoteryka , magia , tarot , telewizja internetowa , ezoteryczna telewizja internetowa , BIO , wróżbita , web online , online tv , BioTv.pl , biotv.pl , BIOTV.PL , BIO TV , bio tv , BIO , bio , TV , tv , Biotv.pl wróżba , ezoteryka , magia , tarot , telewizja internetowa , ezoteryczna telewizja internetowa , BIO , wróżbita , web online , online tv , BioTv.pl , biotv.pl , BIOTV.PL , BIO TV , bio tv , BIO , bio , TV , tv , Biotv.pl wróżba , ezoteryka , magia , tarot , telewizja internetowa , ezoteryczna telewizja internetowa , BIO , wróżbita , web online , online tv , BioTv.pl , biotv.pl , BIOTV.PL , BIO TV , bio tv , BIO , bio , TV , tv , Biotv.pl wróżba , ezoteryka , magia , tarot , telewizja internetowa , ezoteryczna telewizja internetowa , BIO , wróżbita , web online , online tv , BioTv.pl , biotv.pl , BIOTV.PL , BIO TV , bio tv , BIO , bio , TV , tv , Biotv.pl wróżba , ezoteryka , magia , tarot , telewizja internetowa , ezoteryczna telewizja internetowa , BIO , wróżbita , web online , online tv , BioTv.pl , biotv.pl , BIOTV.PL , BIO TV , bio tv , BIO , bio , TV , tv , Biotv.pl wróżba , ezoteryka , magia , tarot , telewizja internetowa , ezoteryczna telewizja internetowa , BIO , wróżbita , web online , online tv ,
BioTv.pl , biotv.pl , BIOTV.PL , BIO TV , bio tv , BIO , bio , TV , tv , Biotv.pl wróżba , ezoteryka , magia , tarot , telewizja internetowa , ezoteryczna telewizja internetowa , BIO , wróżbita , web online , online tv , BioTv.pl , biotv.pl , BIOTV.PL , BIO TV , bio tv , BIO , bio , TV , tv , Biotv.pl wróżba , ezoteryka , magia , tarot , telewizja internetowa , ezoteryczna telewizja internetowa , BIO , wróżbita , web online , online tv ,
wróżbita, wrozbita, bioterapeuta , Ezoteryk Kosma.

BioTv.pl , biotv.pl , BIOTV.PL , BIO TV , bio tv , BIO , bio , TV , tv , Biotv.pl wróżba , ezoteryka , magia , tarot , telewizja internetowa , ezoteryczna telewizja internetowa , BIO , wróżbita , web online , online tv , BioTv.pl , biotv.pl , BIOTV.PL , BIO TV , bio tv , BIO , bio , TV , tv , Biotv.pl wróżba , ezoteryka , magia , tarot , telewizja internetowa , ezoteryczna telewizja internetowa , BIO , wróżbita , web online , online tv , BioTv.pl , biotv.pl , BIOTV.PL , BIO TV , bio tv , BIO , bio , TV , tv , Biotv.pl wróżba , ezoteryka , magia , tarot , telewizja internetowa , ezoteryczna telewizja internetowa , BIO , wróżbita , web online , online tv , BioTv.pl , biotv.pl , BIOTV.PL , BIO TV , bio tv , BIO , bio , TV , tv , Biotv.pl wróżba , ezoteryka , magia , tarot , telewizja internetowa , ezoteryczna telewizja internetowa , BIO , wróżbita , web online , online tv , BioTv.pl , biotv.pl , BIOTV.PL , BIO TV , bio tv , BIO , bio , TV , tv , Biotv.pl wróżba , ezoteryka , magia , tarot , telewizja internetowa , ezoteryczna telewizja internetowa , BIO , wróżbita , web online , online tv , BioTv.pl , biotv.pl , BIOTV.PL , BIO TV , bio tv , BIO , bio , TV , tv , Biotv.pl wróżba , ezoteryka , magia , tarot , telewizja internetowa , ezoteryczna telewizja internetowa , BIO , wróżbita , web online , online tv ,BioTv.pl , biotv.pl , BIOTV.PL , BIO TV , bio tv , BIO , bio , TV , tv , Biotv.pl wróżba , ezoteryka , magia , tarot , telewizja internetowa , ezoteryczna telewizja internetowa , BIO , wróżbita , web online , online tv , BioTv.pl , biotv.pl , BIOTV.PL , BIO TV , bio tv , BIO , bio , TV , tv , Biotv.pl wróżba , ezoteryka , magia , tarot , telewizja internetowa , ezoteryczna telewizja internetowa , BIO , wróżbita , web online , online tv ,wróżbita, wrozbita, bioterapeuta , Ezoteryk Kosma.BioTv.pl , biotv.pl , BIOTV.PL , BIO TV , bio tv , BIO , bio , TV , tv , Biotv.pl wróżba , ezoteryka , magia , tarot , telewizja internetowa , ezoteryczna telewizja internetowa , BIO , wróżbita , web online , online tv , BioTv.pl , biotv.pl , BIOTV.PL , BIO TV , bio tv , BIO , bio , TV , tv , Biotv.pl wróżba , ezoteryka , magia , tarot , telewizja internetowa , ezoteryczna telewizja internetowa , BIO , wróżbita , web online , online tv , BioTv.pl , biotv.pl , BIOTV.PL , BIO TV , bio tv , BIO , bio , TV , tv , Biotv.pl wróżba , ezoteryka , magia , tarot , telewizja internetowa , ezoteryczna telewizja internetowa , BIO , wróżbita , web online , online tv , BioTv.pl , biotv.pl , BIOTV.PL , BIO TV , bio tv , BIO , bio , TV , tv , Biotv.pl wróżba , ezoteryka , magia , tarot , telewizja internetowa , ezoteryczna telewizja internetowa , BIO , wróżbita , web online , online tv , BioTv.pl , biotv.pl , BIOTV.PL , BIO TV , bio tv , BIO , bio , TV , tv , Biotv.pl wróżba , ezoteryka , magia , tarot , telewizja internetowa , ezoteryczna telewizja internetowa , BIO , wróżbita , web online , online tv , BioTv.pl , biotv.pl , BIOTV.PL , BIO TV , bio tv , BIO , bio , TV , tv , Biotv.pl wróżba , ezoteryka , magia , tarot , telewizja internetowa , ezoteryczna telewizja internetowa , BIO , wróżbita , web online , online tv ,BioTv.pl , biotv.pl , BIOTV.PL , BIO TV , bio tv , BIO , bio , TV , tv , Biotv.pl wróżba , ezoteryka , magia , tarot , telewizja internetowa , ezoteryczna telewizja internetowa , BIO , wróżbita , web online , online tv , BioTv.pl , biotv.pl , BIOTV.PL , BIO TV , bio tv , BIO , bio , TV , tv , Biotv.pl wróżba , ezoteryka , magia , tarot , telewizja internetowa , ezoteryczna telewizja internetowa , BIO , wróżbita , web online , online tv ,wróżbita, wrozbita, bioterapeuta , Ezoteryk Kosma.